Share

smalands_smultron_drevs_kyrka_1
Foton: Mats Larsson

Här kommer ett tips för den som befinner sig i krokarna kring Drev i Kronobergs län. Där ska tydligen finnas en vacker gammal kyrka i naturskön miljö. Man tror att den sannolikt byggdes under senare delen av 1100-talet. Tack vare min vän Mats Larsson kan jag dela med mig av några bilder därifrån.smalands_smultron_drevs_kyrka_2

”Kyrkobyggnaden
Drevs gamla kyrka är den äldsta bevarade kyrkan i Kronoberg och uppförd i romansk stil. Den kan dateras tillbaka till omkring 1170 och fungerade som sockenkyrka fram till 1868, då den gemensamma Drev-Hornaryds kyrka stod klar. Kyrkan blev redan i samband med en visitation 1831 i Sjösås, Drev och Hornaryds pastorat, utdömd av stiftets biskop Tegnér, som ansåg den vara otjänlig. Den gamla kyrka stod tom, övergiven och förfallen i många år innan initiativ till en restaurering väcktes under början på 1900-talet.

Under 1940- och 1950- talen restaurerades kyrkan och den är idag öppen för besök. Därigenom räddades en verklig klenod bland Värends medeltida kyrkor. Kyrkobyggnaden som är byggd av gråsten består av ett rektangulärt långhus, med kor och absid i öster. Kyrkan har tidigare varit försedd med sakristia, vapenhus och ett klocktorn uppfört av trävirke under 1700-talet. Dessa byggnadsdelar revs och försåldes när kyrkan övergavs. När kyrkan åter tagits i bruk uppfördes 1958 en ny klockstapel norr om kyrkogården på andra sidan landsvägen. Två gamla kyrkklockor som vid förfallet togs tillvara finns nu i Drev-Hornaryds kyrka och Lillklockan, den mindre av dessa, är försedd med runtext. Utmed kyrkans ena vägg står ett par gravhällar med inskrift från 1700-talet, därtill finns ett antal äldre gravvårdar bevarade på kyrkogården.

Konstnärlig utsmyckning
Interiör med valvbågen och västra och norra läktarna
Målningarna i kyrkorummet härrör från 1624-26. I långhuset omfattar dekoren endast triumfbågsväggen bestående av fem scener ur passionshistorien, samt en framställning av Sankt Görans strid med draken. Korets väggar pryds av bland annat en apostlafris. I absiden döljs de äldre 1600-tals målningarna delvis av en senare dekoration från 1751, skapad av Johan Christian Zschotzscher. Särskilt iögonfallande är motivet av två träd med regent och biskopslängder. Zschotzscher dekorerade samma år även taket och läktarna. När det gäller motiven på läktarna har han valt att måla en framsträckt Gudshand hållande eller pekande på symboler med olika betydelser framför en landskapsfond, till exempel: Orm – Försiktighet, Ankare – Hoppet, Kors – Tron. Vid filmatiseringen av Pär Lagerkvists självbiografiska roman Gäst hos verkligheten användes kyrkan som inspelningsplats för några scener, bland annat en begravningsakt.”

Källa: Wikipedia

Läs mer >>

smalands_smultron_drevs_kyrka_3

Lev livet lite godare! / Anna

……………………………………………..

GPS-koordinater: 57°04’19.6″N 14°58’49.8″E